Diller


Ders

HUM 414 Klasik Batı Müziğinde Oryantalizm Select Term:
Bu ders, günümüzde Oryantalizm adı altında anılan trendin Batı sanatında ilk kez gözlemlendiği 16. yüzyıl ile erken 20. yüzyıl arasındaki tarihsel sürecin, müzik eserleri etrafında kurgulanarak ve diğer sanatlar ve sosyal bilimlerle ilişkilendirilerek detaylı biçimde inceleneceği bir insan bilimleri dersidir. Müzik teorisi odaklı olmamakla birlikte, bazı anahtar kavramlar ve genel müzik bilgisi, önkoşul olarak gereklidir. Derslerin yanı sıra, işlenen konular üzerinde tartışma, görsel ve işitsel materyaller üzerinde etkileşimli çalışma ve gezileri (konserler, müze ziyaretleri) de içerecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -