Diller


Ders

IR 312 Küresel Sorumluluklar ve Haklar Select Term:
Karşılıklı bağımlılığın gittikçe artığı bir dünyada yaşıyoruz. Amerika'daki finansal mühendislik Bursa'da ve dünyanın birçok başka yerindeki istihdam ve büyümeyi belirleyebiliyor. Çin'in CO2 salımları Konya'daki tarımsal üretimi etkileyebiliyor. Vietnam'daki bir salgın ya da Japonya'daki bir nükleer kaçak tüm dünyanın halk sağlığını tehdit edebiliyor. Böylesine karşılıklı bağımlı bir dünyada birbirimize karşı sorumluklarımız ve haklarımız ne olmalı? Bu ders, dünyanın durumunu gözden geçirip, bizi birbirimize yaklaştıran -iklim değişikliği, nükleer silahlar, yoksulluk, küresel halk sağlığı gibi- dinamikleri analiz ederek, hepimizin sorumluluklarını tartışacaktır. Ayrıca, bu sorulara cevap sunan çeşitli değer sistemlerini ve teknokratik çerçeveyi de sınayacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -