Diller


Ders

IR 392 Dış Politika Analizi Select Term:
Bu derste kuramsal ve uygulama düzeyinde dış politika yapma ve uygulama ağırlıklı yoğunlaşılır: dış ve güvenlik politikaları, olay analizleri.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -