Diller


Ders

IR 394 Dünya Politikaları Select Term:
Bu ders devletleri etkileyen dış faktörleri multi disipliner bir açıdan incelemektedir. Öğrenciler, uluslararası ilişkilerde yaşanan gelişmeleri Uluslararası İlişkiler Teorisi derslerinde edindikleri kuramsal çerçeve ile değerlendireceklerdir. Dersin bir özelliği öğrencilere iç politikaları dış etmenler ile ilişkilendirme kapasitesi vermesidir. Bu ilişkilendirme, özellikle iç politikaların dış politikalara etkisini anlamakta ve dış politikaların iç politikadaki gelişmeler üzerindeki rolünü kavramakta ön plana çıkmaktadır. Bu dersin kuramsal çerçevesi Uluslararası İlişkiler kuramlarından liberal kurumsallaşma okuluna dayanmaktadır. Ders, uluslararası krizlerin iç politikalara etkisini, uluslararası ilişkilerde turbülans ve değişim, ve dünya politikalarında kültür ve kimlik kavramları üzerinde durmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -