Diller


Ders

IR 401 Türkiye ve Orta Doğu Select Term:
Doğaldır ki; uzun bir süre, Türkiye'nin Orta Doğu politikaları ve Orta Doğu'yla ilişkileri, Avrupa'daki önemli ülkelerle veya Amerika Birleşik Devletleri'yle olan ilişkilerine nazaran, ikincil ve daha az önemli olarak ele alınmıştır. Ancak bu politikalar ve ilişkiler, geçtiğimiz son yirmi yılda önemlerini ve özerkliklerini arttırmayı başarmıştır. Doğrusu; şimdilerde rahatlıkla, Türkiye'nin Orta Doğu komşularıyla ilişkileri Türk dış politikalarının aktif olarak uğraştığı çeşitli sahalardan en tehlikeli olma potansiyeline sahip olanlarından ve en sorunlularından biridir, denebilir. Bu ders, Türkiye'nin bu bölgeyle ilgili politikalarını, Türkiye'nin daha geniş dış politika menfaatleri ve hedefleri çerçevesinde, 1920'lerden başlayarak ardıl tarihsel dönemler aracılığıyla inceler. Ders üç bölüme ayrılır: (i) 1918'den 1990'lara, bölgenin tamamına yönelik Türk politikalarının evrimi; (ii) Türkiye için belirli bir önem taşıyan dört Orta Doğu'lu oyuncuya yönelik Türk politikaları; (iii) Yakın dönem Türk politikaları: 2003 Körfez Savaşı'nın öncesi ve sonrası
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -