Diller


Ders

LAW 310 Karşılaştırmalı Hukuki Düşünce Select Term:
Bu dersin amacı öğrencilerin seçilmiş bazı hukuki konular üzerinde düşünüp içerikli tartışmalar yapabilmesine uygun zemini oluşturmak ve böylece öğrencilerin aynı yahut benzer hukuki meseleler için geliştirilen farklı yaklaşımları keşfetmelerine ve mukayese etmelerine olanak vermektir. Bazı belirli hukuk sahalarındaki değişik hukuki rejimlerin köklü kavram ve kurallarına aşinalığı arttırmanın yanısıra, kapsanan tartışma konularının bütünü de öğrencilerin hukuki düşüncenin oluşum sürecini ve altında yatan mantığı keşfetmeye başlama yolunda ilk adımları atmalarına imkan verecektir. Dersin amaçlarından biri de anayasa hukuku, sözleşme hukuku, insan hakları, şirketler hukuku, ceza hukuku, fikri ve sınai haklar ve benzeri alanlarda soyut hukuki bilgi aktarımı olmakla birlikte, dersin asıl amacı bu vesileyle hukuk ve mantık, gelenek, adalet, güç ve ideoloji gibi kavramlar arasındaki ilişkinin beraberce keşfedilmesidir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -