Diller


Ders

LIT 212 Metin Kültür Bağlam Çözümlemeleri Select Term:
Mesleğimiz ve ilgi alanımız ne olursa olsun, gündelik yaşamımız metinlerle çevrilidir: gazeteler, reklamlar, kataloglar ve romanlar gibi. Bu ders, öğrencilere iyi bir metin okuyucusu olmalarını kolaylaştıracak becerileri vermeyi amaçlar. Daha çok yazılı kültür ve edebiyat eleştirisi üzerinde durulmakla birlikte, film, video, moda ve opera gibi kültürel metinler de ele alınacaktır. Seçilmiş metinler yoluyla bir metnin belirli bir kültürel bağlamda nasıl üretildiği, tüketildiği ve kullanıldığı derinlemesine incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -