Diller


Ders

LIT 252 Dünya Edebiyatından Temalar Select Term:
Bu derste dünya edebiyatından seçilmiş temalar üzerinde durulacaktır. Öğrenciler, seçilmiş metinleri belirli tarihsel ve kültürel bağlamlar çerçevesinde okuyacak ve çözümleyeceklerdir. Derste okunan metinler seneden seneye değişecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -