Diller


Ders

LIT 290 Türk Edebiyatına Yaklaşımlar Select Term:
Bu ders, kurmacanın Türk edebiyatında ortaya çıkışına odaklanan eleştirel bir giriş dersidir. Türk edebiyatında roman ve kısa öykünün 19. yüzyıldaki modernleşme çabalarının etkisiyle ve Batı dillerindeki modellerin taklidiyle doğduğuna inanılır. İlk başlardaki acemice taklitler zamanla gelişmiştir. Bu ders, 1870-1920 arası dönemde Türkçe kurmacanın gelişimini, bu kabulleri sorgulayarak inceleyecektir. Batı etkisinin yanı sıra gelenekle etkileşim, çeviri ve uyarlamanın rolü, farklı kurmaca anlayışlarının çatışması ve tarihsel koşulların etkisi konuları edebi ve kuramsal metinlerin okunması üzerinden tartışılacaktır. Dersin öğretim dili Türkçedir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -