Diller


Ders

LIT 320 Popüler Edebiyat Select Term:
Bu derste 19. ve 20. yüzyıl edebiyatlarından, edebiyat kanonlarının kapsamı dışında kalan farklı türlerde örnekler incelenir. Popüler edebiyatın anlamı ve çağdaş kültür içindeki yerinin kavranmasını sağlamak amaçlanır. Macera, çocuk edebiyatı, korku, polisiye, pembe diziler ve bilim kurgu gibi çeşitli popüler edebiyat türlerinden bir veya birkaçı üzerinde odaklanılarak, edebi değer, okur araştırmaları, türlerin yapısal özellikleri, anlatı yöntemleri, uyarlama gibi konular irdelenir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -