Diller


Ders

LIT 371 Yaratıcı Yazım Select Term:
Bu ders, yazım tekniklerinin yoğun bir şekilde incelenmesi üzerine kuruludur. Yaklaşım olarak tartışma, teşrih ve taklit yöntemleri kullanılacaktır. Her ders, sınıf üyelerinin yazmış olduğu metinlerin tartışılmasıyla başlayacaktır. İkinci bölüm, yayımlanmış bir metnin yakından incelenmesini içerecektir; bu bölümde özellikle biçem, yapı, sözcük seçimi, kişisel özellikler, diyalog, toplumsal bağlam, kuram ve özyaşamsal özellikler üzerinde durulacak, yani metnin teşrihi yapılacaktır. Bu metinler, yazıma farklı yaklaşımları sergileyecek ve bazı temel soruları gündeme getirecek çeşitlilikte olacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -