Diller


Ders

LIT 394 Modern Türk Edebiyatı Select Term:
Sosyal ve siyasi olayların Türk edebiyatındaki yeri nedir? Türkiye'nin kültürel dinamizmi edebiyata nasıl yansır? Bu ders modern Türkiye'yi ve edebiyatını Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Adalet Ağaoğlu ve Orhan Pamuk gibi yazarların eserleri vasıtasıyla inceleyecektir. Derste "Türk ulusal edebiyatı"nın ne olduğu tanımlanmaya çalışılacaktır: cinsiyet, din, kültürel ve ulusal kimlik hem Türkçe ve Türkiye'de yazılan eserlerde, hem de Türkçe dışında bir dilde (özellikle İngilizce) ve Türkiye'nin dışında yazılmış ve basılmış eserler yoluyla incelenecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -