Diller


Ders

LIT 452 Dünya Edebiyatı Select Term:
Dünya Edebiyatı, antik Yunan epiği ve dramından erken modern, modern ve çağdaş edebiyata kadar çeşitli dönem ve türlerin örnekleri olan metinlerin yakın okumalarının yapıldığı bir derstir. Derste, orijinal metinlerin analizinin yanısıra bu metinleri farklı yaklaşımlarla yorumlayan eleştiri metinlerine de yer verilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -