Diller


Ders

LIT 492 Türkiye Edebiyatına Eleştirel Yaklaşımlar Select Term:
Bu derste Türkiye tarihi ve kültürü üzerinde büyük etkisi olan, çağdaş Türkiye'nin daha iyi anlaşılabilmesini sağlayan edebi eserler incelenir. Ders malzemeleri, bu tür edebiyat metinleri ile, Türkiye üzerine yapılan (örneğin milliyetçilik, toplumsal cinsiyet, üçüncü dünya metinleri kuramları, üçüncü dünya bağlamında estetik kuramları, kanon ve ulusal kanon oluşturma süreci, azınlık edebiyatları ve hapishaneler ve hapishane edebiyatı gibi) tarihi ve teorik çalışmaların bir bileşiminden oluşur. (Örneğin LIT 394 gibi) Türkiye Edebiyatına Giriş dersleriyle karşılaştırıldığında, LIT 492 daha kısıtlı sayıda eserin daha derinlemesine incelenmesini hedefler. Ders kapsamında incelenecek yazarlar arasında Ahmet Hamdi Tanpınar, Oğuz Atay, Orhan Pamuk, Adalet Ağaoğlu, Latife Tekin, Elif Şafak, Emine Sevgi Özdamar, Mehmet Uzun ve Mıgırdıç Margosyan sayılabilir. Öğretim dili Türkçedir. Bju dersin, aynı zamanda bir lisansüstü semineri olarak alınabilmesi ve özellikle Tarih master veya doktora öğrencileri tarafından, araştırma semineri yükümlülüklerine saydırılabilmesi konusunda, bkz LIT 692.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -