Diller


Ders

PHIL 340 Biyoetik Select Term:
Bu ders öğrencileri tıp ve ilgili alanlardaki etik sorunlar ve bu sorunlar hakkındaki felsefi düşünceyle tanıştırmayı hedeflemektedir. İşlenecek konular arasında faydacılık, deontoloji, erdem etiği, ötenazi, klonlama ve genetik zenginleştirmeyle ilgili ahlaki meseleler, tıp araştırmalarında etik, sağlık servislerinin dağılımında adalet, küresel adalet, biyoteknoloji araştırmalarının sosyal ve siyasi çerçevesi ve insan doğası bulunmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -