Diller


Ders

PHIL 342 Biyoloji Felsefesi Select Term:
Bu ders biyoloji felsefesindeki temel konulara giriş dersidir. Bilimsel sorgulama, sınırlandırma problemi, bilim ve değerler, biyolojinin bilimler içindeki yeri gibi temel bilim felsefesi konularından bazılarını kısaca açıklayarak ve yaşamın ne olduğu sorusunu inceleyerek başlar; ardından evrim, seçilimin birimleri, genotip ve fenotip, çevre, doğuştan olma, epigenetik, gelişim biyolojisi, genomiks, fenomiks, indirgemecilik, kompleksite, biyoloji yasaları, sosyobiyoloji, biyoloji ve etik gibi biyolojinin temel felsefi konularını tanıtır. Dersin amacı öğrencilerin bu konular üzerinde tartışmalarını teşvik etmekle birlikte bir bilim dalı olarak biyolojinin temel özelliklerini anlamalarını ve metotlarından ve sosyal konularla yakın ilişkilerinden kaynaklanan felsefi problemleriyle tanışmalarını sağlamaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -