Diller


Ders

POLS 250 Karşılaştırmalı Siyaset Select Term:
Bu derste karşılaştırmalı analizin temel araçları tanıtılacaktır. Karşılaştırmalı analizin odakları çok farklı olabilir. Bazen farklı siyasal rejimlerin arkaplanındaki farklı ulus-devletleşme süreçleri birbirleriyle karşılaştırılır. Karşılaştırmalı analiz örüntülerin açığa çıkartılması yolu ile yapılır. Örneğin, faşist bir siyasal rejimi yaşamış Almanya, İtalya ve Japonya'nın siyasal dönüşüm süreçlerindeki ortak örüntüler ayrıştırılarak bu dönüşüm süreçlerinin faşizme varmayan süreçlerden farkları irdelenir. Ancak bu tür analizlere aşina olmak yolu ile siyasal rejimlerin geleceği hakkında tahminlerde bulunulabilir. Karşılaştırmalı yöntem siyasal analizi mümkün kılar. Bu dersin ilk bölümünde, modern-öncesi ve modern siyasetin anlamı anlatılacak ve Batı Avrupa bağlamında en temel ulus-devletleşme süreçleri çalışılacak. İkinci kısımda bu sürecin gelişmesine eşlik eden temel siyasal ideolojiler çalışılacak. Üçüncü kısımda ise bu süreçlerin sonucunda ortaya çıkan siyasal kurumların ayırdedici özellikleri yani seçim sistemleri, siyasal partiler, güçler ayırımı gibi konular irdelenecek.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -