Diller


Ders

POLS 251 Sınırlar, Vatandaşlar, Göçmeler, Mülteciler Select Term:
Vatandaşlık temelde modern siyasetin bir öğesidir. Bu derste vatandaşlık kavramı modernist bir yaklaşım ile ele alınacak ve kavramın Fransız devrimi sonrası evrilmesi çalışılacaktır. Dersin ilk bölümünde vatandaşlık kavramının kökenleri milliyetçilik ideolojisinin evrilmesi ile ilişkilendirilerek ele alınacak; ikinci bölümde ise vatandaşlık ve demokratikleşme arasındaki ilişki sivil toplum kavramına farklı yaklaşımlara başvurarak kurulacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -