Diller


Ders

POLS 351 Siyasal Değişimin Dinamikleri Select Term:
Bu ders gelişmekte olan ülkelerin siyasal dönüşümünü açıklamak üzere geliştirilen kuramlara odaklanacaktır. Devlet ve toplum arasındaki ilişki ve siyasi değişim konusundaki kuramlar dersin ana konularını teşkil edecektir. Değişik siyasi yapıların oluşumu ve çeşitli ülkelerdeki siyasi değişimin açıklanması için kuramsal bir yapı geliştirilecektir. Ayrıca, dünyanın çeşitli coğrafi bölgelerine (örneğin Avrupa, Asya ve Orta Dogu) göndermeler yapılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -