Diller


Ders

POLS 364 Anayasa Hukuku Select Term:
"Anayasa Hukuku" dersi, katılımcılara, genel Anayasa Hukuku, Türk Anayasa Hukuku, Türk demokrasisinin temel özelikleri ve koşulları ile birlikte hukukun temel ilkeleri üzerinde giriş niteliğinde olmak üzere temel bilgiler aktarmayı amaçlamaktadır. Ders, esas olarak, katılımcıların, Anayasa Hukuku'nun temel ilkelerini anlamalarına ve öğrenmelerine ve Türkiye'nin demokratik kurumlarını ve süreçlerini kavramalarına ve değerlendirmelerine temel hazırlayacak ve yardımcı olacak konuları kapsayacaktır. Bu bağlamda, Türkiye'de halen egemen olan demokratik koşulların gelişmesine ve sürdürülmekte olan demokratikleşme çabalarına özel bir önem verilecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -