Diller


Ders

POLS 392 Modern Diktatörlük ile Türkiye'de Tek Parti Dönemi ve Siyasal Sistemi (1925-1945) Select Term:
Bu ders Türkiye'nin yakın tarihinin tek parti dönemi ve siyasal sistemini, birincil kaynaklar kullanarak, hem tarihsel bağlamı içinde, hem de siyaset bilimine özgü yaklaşımlarla, karşılaştırmalı olarak incelemekte. Daha Milli Mücadele döneminde uçveren siyasal pozisyon ve saflaşmaların zaman içinde evrilen ve karmaşıklaşan uzantıları, Cumhuriyet'in kurulmasından hemen önceki aşamadan başlayıp, Kemalist erken Cumhuriyet döneminin sonuna kadar izleniyor. Bu dönemin tamamının siyasal, kültürel ve ekonomik cepheleriyle dış politikası bir bütün olarak ele alınırken, siyasal kurum ve örgütlenmelerindeki gelişmeler özel bir dikkatle vurgulanıyor. 20. yüzyılın (Faşist İtalya, Nazi Almanyası, Franko İspanyası gibi) modern diktatörlüklerinin tecrübeleri, konunun arkaplanını, geniş teorik, karşılaştırmalı çerçevesini oluşturuyor.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -