Diller


Ders

POLS 405 Siyasal Düşünce: Konular, Kavramlar, Tartışmalar Select Term:
Bu ders Siyasal Düşünce alanındaki temel kavramlar, teoriler ve tartışmalarla öğrencileri tanıştırmayı hedefler. Siyaset Bilimcilerin temel soruları üzerine öğrencileri düşünmeye teşvik edecektir. Bu bağlamda, dersin amacı iki maddede özetlenebilir: siyaset felsefesinin önemli teori ve tartışmalarını daha derinlemesine tanım fırsatı sağlamak, konu üzerine analitik ve eleştirel yaklaşımı teşvik etmek.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -