Diller


Ders

POLS 448 Ortadoğu'da Uyuşmazlık Select Term:
Bu ders Orta Doğu'daki uyuşmazlıklara genel bir bakış niteliğindedir. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında, bu bölgedeki devletlerarası savaşlar, isyanlar, iç savaşlar ve terörizm tek bir çatışmaya bile kapsamlı bir çözüm olmadan artmaktadır. Dersin odağı dinler, mezhepler ve etnik gruplar arası anlaşmazlıklar gibi çatışmaların nedenlerinin analizi ve muhtemel çözümleri olacaktır. Özellikle Lübnan ve Yemen iç savaşları ve Arab-İsrail, İran-Iraq ve son körfez savaşı gibi ikinci dünya savaşı sonrası devletlerarası çatışmaların üzerinde durulacaktır. Öğrenci simülasyonları Arap-İsrail barış süreci, ve çatışma sonrası Irak konularında uyuşmazlık çözümü sorunlarını ve tekniklerini inceleyecektir.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -