Diller


Ders

PSY 325 Bebeklikte Gelişim Select Term:
Bu dersin amacı, yaşamın ilk iki yılındaki önemli gelişimsel adımları incelemektedir. Bunların arasında algı, dil, mizaç, kişilik gelişimi; bilişsel, sosyal ve duygusal gelişim sayılabilir. Ders, alandaki güncel tartışmaları ve araştırmaları kapsamaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -