Diller


Ders

PSY 362 Psikolojide Klinik Yaklaşımlar Select Term:
Bu ders psikolojinin klinik uygulamaları hakkındadır. Dersin içeriğinde klinik değerlendirme, klinik müdahelerler, psikolojik testler, psikoterapi modelleri (psikodinamik, humanistik davranışçı, bilişsel, grup, aile vs.) ve klinik müdaheler üzerine yapılan araştırmalar üzerine yoğunlaşılacaktır. Ders sırasında incelenecek birçok klinik vaka örneği ve bunların yanı sıra ilgili film ve edebiyat eserleri, klinik psikolojinin işleyişini göstermek için kullanılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -