Diller


Ders

PSY 442 Sosyal Biliş Select Term:
Bu derste, çevremizdeki sosyal bilgileri nasıl işlediğimiz ile günlük konularda nasıl karar verdiğimiz konusundaki önde gelen araştırmalar gözden geçirilir. Bu dersin amacı öğrencilere, karmaşık sosyal bilgileri nasıl anlamlandırdığımız hakkındaki kişi algısı, karar alma ve kalıp yargılar gibi konularda derin bir bakış açısı ve zengin bilgi sunmaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -