Diller


Ders

SOC 402 Medya ve Siyaset Select Term:
Bu seminerde medya/siyaset ilişkileri, üç ana eksende ele alinarak incelenecektir. (1) global/yerel haber ajansları ve medya kuruluslari arasindaki ilişkiler; yeni iletişim teknolojilerinin beraberinde getirdiği yapısal/kurumsal dönüşümler (2) medya içeriği, özellikle haber üretimi ve içeriğini belirleyen çeşitli faktörler; anlatı/görüntü/izleyici ilişkileri; son yıllarda habercilikte öne çıkan şiddet, sansasyon, magazinleşme üstüne tartışmalar/ incelemeler (3) ulusal siyasette medyanin etkileri ve rolleri ustune kuramsal yaklaşımlar ve tartışmalar.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -