Diller


Ders

SOC 420 Hareketlilikler Sosyolojisi Select Term:
Bu ders, insanların, fikirlerin, ürünlerin, sermayenin ve imgelerin hareketliliklerine, bu hareketlilik sistemlerinin ve mekanlarının toplumsal, kültürel, siyasi boyutlarına ve hareketliliğin uygarlığın, modernitenin ve küreselleşmenin ayrılmaz bir parçası olarak tarihsel oluşumuna bir giriş niteliği taşımaktadır. İşlenen konular arasında Hareketlilikler Kuramı, seyahat ve turizmin arayüzü ve mekanları olarak kentler, hareketlilikler ekseninde eşitsizlikler, ulaşım sistemlerinin tarihi, havalimanları demiryolları ve konteyner limanlar, ulaşım sistemlerinin ve merkezlerinin mekan ve toplumsallık biçimleri üzerindeki kültürel ve ekonomik tesirleri bulunmaktadır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -