Diller


Ders

SOC 444 Yeni Toplumsal Hareketler Select Term:
Bu dersin ana amacı öğrencilere yeni toplumsal hareketlerin oluşumu ve etkileri konusunda geliştirilen çeşitli kuramsal yaklaşımları tanıtmaktır. Yeni toplumsal hareketlerin kimlik siyaseti ve küreselleşme süreçleri ile olan karşılıklı ilişkisi özel olarak vurgulanacaktır. Çeşitli kuramsal yaklaşımları incelerken toplu eylem, kaynak hareketlendirilmesi, Fordism-sonrası, evrensellik, çok kültürlülük, özgünlük, melezlik ve küreselleşme gibi kavramlar üzerine yoğunlaşılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -