Diller


Ders

SPS 325 Alcibiades ve Philoctetes: Oligarşik Toplumda Bireyin Yetenek ve Hakları Select Term:
Tarih ve edebiyatta, toplumlarına göre olağanilerisi yetenekleri olan kişiler yaşam belirleyici toplumsal tepkilere hedef olmuşlardır. Bu konunun genişletilmişi, toplumda baskın güçlere aykırı algılandığında, kişinin haklarının korunması veya çiğnenmesidir. Çoğunluğun geniş çıkarlarına duyarsız bir ittifak tarafından kontrol edilen oligarşik toplumlarda, bu sorun çok ciddi boyut alır. Kişinin yetenekleri ve reaksiyoner oligarşi arasındaki çatışma en açık şekilde, Peloponez savaşları sırasında yaşamış olan Atinalı Alkibiades'in tarihi kişiliğinde görülmektedir. Kişisel haklara oligarşik sataşmalara örnekler, İlyada'daki Filoktetes öyküsünde (Sofokles'in piyesinde de kuvvetle aktarılmaktadır), Marguerite Yourcenar'ın Ortaçağdan Zenon romanında ve Piri Reis'in hayatındadır. Derste, tarihi, biyografik ve edebi çerçevelerde, oligarşik sataşmanın altında kişinin yetenek ve haklarının analizi yapılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -