Diller


Ders

SPS 442 Devlet Oluşumu Select Term:
Bu derste devletlilik yapıları, çeşitleri ve bunların belirleyicileri incelenecektir. Tarihsel, sosyolojik ve antropolojik yaklaşımları kullanarak Avrupa ve Asya'daki uygulama, dil ve fikirlere bakacağız. Bu ders ayrıca küreselleşme sürecinin neden olduğu devlet egemenliğindeki güncel dönüşümlere odaklanacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -