Diller


Ders

VA 302 Sanat Atölyesi II Select Term:
Sanat eserinin gerçek hacmi ve mekanı üzerine giriş. Bu ders, sanat eserinin yaratılmasındaki kavramsal yaklaşımları ve sanat üzerine düşünmeyi geniş bir perspektifte ele almayı amaçlamaktadır. Öğrenciler öğretim üyeleriyle birlikte enstalasyon, kinetik, elektronik ortam ve birçok çağdaş ve karışık teknikte ifade biçimleri üzerinde çalışacaklardır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 7.000
Prerequisite : -
Corequisite : -