Diller


Ders

VA 437 Deneysel Film ve Video Select Term:
Film/video gösterimleri, metin okumaları, tartışmalar ve yaratıcı uygulamalar aracılığı ile deneysel film ve video olarak adlandırılan alanın kapsamlı incelemesi ile ders deneysel ve avant garde film ve videonun tarihi ve kuramlarını eleştirel bir açıdan ele alır, ayrıca yeni teknolojilerin etkileri ve güncel uygulamaları da konu eder. Öğrenciler kısa deneysel video çalışmaları ile kendilerini yeni şekillerde ifade etmeyi deneyimler.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -