Diller


Ders

VA 455 Fiziksel Etkileşim Select Term:
Ders, çeşitli işlemsel algılama metotlarının uygulanması ve sanatsal ve tasarımsal proje üretimi üzerine odaklanır. Uygulama bilgisi yanı sıra konu ile ilgili teorik zemin oluşturacak güncel kaynaklara da değinilecektir. Basit anlamda elektronik devre yapısı ve bilgisayar ile mikroişlemciler arasında iletişim kurmayı sağlayan programlama bilgisi anlatılacaktır.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 6.000
Prerequisite : -
Corequisite : -