Diller


Ekonomi Semineri: Orhan Erem Ateşağaoğlu (Stony Brook University)

 

Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

 

 

EKONOMİ SEMİNERİ

 

 

On the Double Taxation of
Corporate Profits
 

 

 

Orhan Erem Ateşağaoğlu

(Stony Brook University)

 

 

 

17 Şubat 2016, Çarşamba

11:30  SSBF 2034

 

 

 

 

Not: Seminer dili İngilizce'dir.