Diller


Economics Seminar: Selçuk Özyurt (Sabancı University)

Sabancı University
Faculty of Arts and Social Sciences

 

ECONOMICS SEMINAR

 

 Efficient and Incentive Compatible Mediation: An Ordinal Mechanism Design Approach

 

by

Selçuk Özyurt

(Sabancı University)

 

December 19, 2018, 13:15 - 14:30

FASS 2034