Diller


Ekonomi Semineri: Emre Özdenören (Michigan Üniversitesi)

Sabancı Universitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi
Ekonomi Semineri
 
 


Learning and Complementarities in Speculative Attacks


Emre Özdenören
Michigan  Üniversitesi


17 Ekim 2008 Cuma
14:00 – 15:30
SSBF 2034