Diller


SSBF Konferansları: Debraj Ray (New York Üniversitesi)

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Konferansları

Kutuplaşma ve Çatışma
Debraj Ray, New York Üniversitesi


24 Mart 2009 (Salı) – 14:40 - 16:00
SSBF G022Konuşma Özeti

Ekonomik kalkınma birçok toplum için sosyal gerginlikler, şiddet ve iç savaşı beraberinde getirmiştir, hatta kimi toplumlar için deneyimlerinin ayrılmaz bir parçası olmuştur. Siyaset bilimi ve sosyolojide etnik farklılıkların toplumsal çatışmalarda büyük rol oynadığından bahsedilir. Bu konuşmada, Ray etnik çatışmayla ilgili yaklaşımları özetliyor. Özellikle etnik çeşitlilik ölçütlerinin kendi tanımladığı etnik kutuplaşma ölçütleri ile değiştirilmesini öneriyor ve bu yeni tanımın siyaset bilimcilerin etnik fark tanımı ile kavramsal olarak uyuştuğunu savunuyor. Dahası bu ölçütler kullanıldığında ampirik çalışmaların sonuçları ile etnik çatışma kuramlarının çıkarsamalarının örtüştüğünü de gösteriyor. Ray daha sonra teoriye dönüyor. Klasik Marksist yaklaşım, sosyal çatışmaların temelinde ekonomik sınıflar arasındaki bölüşüm kavgasının yattığına inanır. Oysa, biraz önce de bahsedildiği üzere, günümüzdeki birçok çatışma ekonomik sınıflar arasında olmak yerine etnik gruplar arasında oluyor. Demek ki ekonomik olmayan etkiler tarafından oluşturulan etnik gruplar arası zıtlıklar ekonomik nedenlerle oluşan sınıflar arası zıtlıkları bastırabiliyor. Ray, konuşmasının son bölümünde bu fikirleri birleştirip etnik gruplar içindeki ekonomik eşitsizliklerin kötü sinerjisinden bahsedecek ve bu sinerjinin etnik çatışmaların süregelmesindeki rolünü vurgulayacak.Biyografi

Debraj Ray halen New York Üniversitesi’nde Julius Silver Profesörü ve ekonomi yüksek lisans direktörü olarak çalışmaktadır. Ray ekonomi kuramcıları arasında son derece üretken ve yaratıcı isimlerden biri olarak bilinmektedir. Refah ve kalkınma ekonomisine, oyun kuramına, eşitsizlik ve kutuplaşma kuramlarına son derece önemli katkılarda bulunmuştur. Cornell Üniversitesi’nden doktorasını aldıktan sonra Stanford Üniversitesi, Hindistan İstatistik Enstitüsü, Boston Üniversitesi gibi kurumlarda çalışmıştır. Boston Üniversitesi’nde aynı zamanda Ekonomik Kalkınma Enstitüsü’nün de direktörlüğünü yapmış ve Harvard Üniversitesi, MIT ve LSE’de ziyaretçi öğretim üyesi olarak bulunmuştur. “Kalkınma İktisadı” isimli kitabı türünün en iyi örneklerinden biri olarak dünyanın çeşitli üniversitelerinde ders kitabı olarak okutulmaktadır. Debraj Ray, Fellow of the Econometric Society, Guggenheim Fellowship ve Mahalanobis Memorial Medal’ın da dahil olduğu birçok ödül almıştır. Ray halen birçok bilimsel derginin editörlük pozisyonlarında çalışmaya devam etmektedir.