Diller


Ekonomi Semineri: Francis Bloch (Ecole Polytechnique)

Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Semineri

Markovian Assignment Rules

Francis Bloch
Ecole Polytechnique

9 Aralık 2009, Çarşamba
13.15-14.30
SSBF 2034