Diller


Ekonomi Semineri: Rahmi İlkılıç (Maastricht U.)

Sabancı Üniversitesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Semineri

Clearing Supply and Demand Under Bilateral Constraints

Rahmi İlkılıç
Maastricht University

5 Mart 2010, Cuma
14.00-15.15
SSBF 2034