Diller


Ekonomi Semineri: Matthew Rabin (UC Berkeley)

Sabancı Üniversitesi

Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Semineri

Rational and Naive Herding

Matthew Rabin
UC Berkeley

11 Haziran 2010, Cuma
14.00-15.15
SSBF 2034