Diller


ECON Semineri: M. Remzi Sanver (Istanbul Bilgi Universitesi)

Sabancı Üniversitesi
Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi

Ekonomi Semineri

Social Choice Without the Pareto Principle Under Weak Independence


M. Remzi Sanver

(Istanbul Bilgi Universitesi)

24 Aralik 2010, Cuma
14.00-15.15
SSBF 2034