Diller


Mehmet Baç

Dinle

 

 

Sivil silahlanma konusunda süregiden tartışmaların temelinde silahların hem şiddet suçlarına neden olabileceği hem de bu suçlara engel olabileceği gerçeği yatıyor. Kurbanların ve faillerin silah taleplerinin arasındaki ilişkinin iyi anlaşılması, sağlıklı bir silah denetim politikası oluşturulması açısından önemli. Mehmet Baç’ın Journal of Public Economics (Haziran 2010) dergisinde yayınlanan yeni makalesine göre bu iki talep arasındaki ilişki, silahın silahlı ve silahsız kurbanlara karşı başarı olasılıkları üzerindeki etkisine dayanmakta. Örneğin, (marjinal) saldırgan silahla harekete geçtiğinde silahsız kurbanlara karşı saldırısını başarıyla tamamlama olasılığını görece daha fazla artırıyorsa, kurbanların silahsızlanması saldırganların silahlanmasına yol açacaktır. Örneklendirmek gerekirse, silahsız bir saldırganın başarı olasılığının silahlı bir kurban karşısında 0,1 ve silahsız bir kurban karşısında 0,4 olduğunu, ve aynı saldırganın silah kullanması durumunda bu olasılıkların sırasıyla 0,2 ve 0,6’ya çıkacağını varsayalım. Böylelikle saldırgan silah kullanarak başarı olasılığını silahlı kurban karşısında 0,1 ve silahsız kurban karşısında 0,2 artırmış olacaktır. Potansiyel bir mağdur açısından düşünüldüğünde, kendisi silahlandığı takdirde silahlı bir saldırıda zarar riskini 0,4 (0,6’dan 0,2’ye), silahsız saldırıda ise 0,3 (0,4’ten 0,1’e) olasılık kadar düşürebilecektir. Bu örnek için düşünürsek, kurbanların daha fazla silahlanması silahlı saldırıları azaltacak, saldırganların daha fazla silahlanması ise potansiyel kurbanları da silahlandırıp bir tırmanma etkisi yaratacaktır. Makalede ayıca silahlı ve silahsız saldırılar için optimal cezalar incelenmekte, ve en iyi silah denetim politikasının mümkün olsa bütün saldırganların silahsızlandırılması, ancak çekici özelliklere sahip potansiyel kurbanların silah sahibi olmasına müsaade edilmesi olduğu savunuluyor.

Mehmet Baç, hukuk ve ekonomi alanına giren diğer araştırmalarında yolsuzlukla mücadelede optimal denetim politikaları, toplumsal güven ile servet dağılımı arasındaki ilişki ve ödenmemiş cezalar için uygulanabilecek yaptırımları da incelemiştir.