Diller


Özgür Kıbrıs

LISTEN

Özgür Kıbrıs ve doktora mezunlarımızdan (şimdi Kadir Has Üniversitesi’nde öğretim üyesi olarak görev yapan) İpek Gürsel Tapkı’nın uzlaşmazlığın sonuçlarının uzlaşmazlığa neden olan oyuncunun kimliğine bağlı olabildiği müzakere süreçleri üzerine yaptıkları çalışma oyun kuramı alanında önde gelen akademik yayınlardan biri olan Games and Economic Behavior dergisinde yayınlandı. Bu makalede, aksiyomatik analiz yürüten Özgür ve İpek standart müzakere modelini genişletmek suretiyle bu tür müzakereler için bir modelleme yöntemi sunuyorlar. Review of Economic Design dergisinde yayınlanacak ve gene müzakere süreçleri ile ilgili bir diğer makalesinde Özgür Kıbrıs (pazarlığın rastsal alternatifler üzerinde gerçekleşmesini gerektirdiğinden pek gerçekçi olmayan standart “kardinal tercihler” varsayımının aksine) sadece deterministik alternatifler üzerine olan sırasal (ordinal) tercih bilgisine dayanan pazarlık modellerini inceliyor. Özgür literatürde yer alan standart aksiyomların sadece Shapley’nin (1967) sırasal pazarlık kuralı tarafından sağlandığını ispatlıyor. Özgür Kıbrıs 2010’da Springer tarafından yayınlanan Handbook of Group Decision and Negotiation adlı kitaba da işbirlikli pazarlık teorisi yazınını tarayan bir bölüm ile katkıda bulundu. Bu çalışma, özellikle pazarlık süreçlerinin manipülasyonu ve sırasal pazarlık modelleri hakkındaki son çalışmaların detaylı bir incelemesini sunmakta.