Diller


Remzi Kaygusuz

Dinle

ABD’de şahsi gelir vergisi yapısı Reagan döneminde ciddi bir değişime uğradı. Özellikle, evli kadınların işgücüne katılım yüzdesi 13 puan artarken, evli çiftlerden oluşan hanelerin marjinal vergi oranları önemli oranda düştü. Remzi Kaygusuz, Review of Economic Dynamics (Ekim 2010) dergisinde yayınlanan makalesinde söz konusu değişimin yüzde 20’den fazlasının vergilerde meydana gelen değişimle açıklandığını ortaya koydu. Remzi, Nezih Güner ve Gustavo Ventura ile birlikte kaleme aldığı, Review of Economic Studies dergisinde yakında yayınlanacak olan “Taxation and Household Labor Supply” [Vergilendirme ve Hane İşgücü Arzı] makalesinde, varsayımsal gelir vergisi reformlarının ABD ekonomisinde olası etkilerini değerlendiriyor. Yazarlar, vergi reformlarının işgücü arzında büyük artışlara sebep olduğunu ortaya koyuyorlar; söz konusu artışlar demografik gruplara göre değişiklik göstermekle birlikte büyük kısmı evli kadınlardan kaynaklanıyor. Aynı yazar üçlüsü bu makalede geliştirdikleri çerçeve doğrultusunda, Journal of Monetary Economics dergisinde yayınlanacak olan “Taxing Women: A Macroeconomic Analysis” [Kadınların Vergilendirilmesi: Makroekonomik bir Analiz] başlıklı çalışmada, ABD’nin mevcut vergi sisteminden cinsiyet-temelli vergilendirme sistemine geçmesinin refah ve makro büyüklükler üzerindeki etkilerini, nicel olarak değerlendiriyor. Bulgulara göre, cinsiyet-temelli nispi vergilerin refahı yükselteceği ve hanelerin çoğunluğu tarafından tercih edileceği, ancak ABD vergi sisteminin cinsiyetten bağımsız, nispi vergi sistemi ile değiştirilmesi durumunda refah açısından kazanımların daha fazla olacağı görülüyor.