Sabancı Üniversitesi

Diller


Esra Durceylan Kaygusuz

E-Posta : esradksabanciuniv.edu
Telefon : 0216-483-9297
Kişisel Web :
Ünvanı : Öğretim Üyesi
Araştırma Alanları : Endustriyel Organizasyon
Uluslararası Ticaret
Üyelikler : Amerika Ekonomi Birliği
Yayınlar :
Article
Durceylan Kaygusuz, Esra (2019) "Tax efficiency in a model of endogenous markups", SERIEs - Journal of the Spanish Economic Association (SI), Vol.10, No.3-4, 401-418 (SSCI)
Durceylan Kaygusuz, Esra (2012) "Relative efficiency of specific and ad-valorem tariffs in a model of monopolistic competition", Economics Letters, Vol.117, No.3, 874-877 (SSCI)