Diller


SSBF Öğretim Üyesi Yusuf Emre Akgündüz'ün Projesine TUBİTAK Desteği

Published on 24.05.2022 15:48

TÜBİTAK “Türkiye’de Destekler, Regülasyon ve Şirket Büyümesi” isimli ve Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Yusuf Emre Akgündüz’ün yürütücüsü olduğu projeyi NSF ile İkili İşbirliği Destek Programı (2501) dahilinde desteklemeyi uygun buldu. Proje Prof. Dr. Ufuk Akçiğit’in “Ekonomik Büyümeyi Anlamak: Şirketler, Mucitler ve Fikirler” isimli NSF projesinden çıkarılan dersleri ve tecrübeleri kullanarak Türkiye’de regülasyon ve endüstri politikalarının şirket dinamikleri ve innovasyona etkilerini çalışmayı amaçlamaktadır.