Diller


Ders

HART 511 Rönesans Sanatı Select Term:
Dersin amacı Masaccio, Pierro della Francesca, Bellini Fra Angelico, Boticelli, Michelangelo, da Vinci, Raphael gibi dönemin belli başlı sanatçıları ve onların yapıtlarının analiz edilerek erken ve yüksek Rönesans görsel anlayışını tanımaktır. Bununla birlikte, dönemin sosyal ve politik boyutları da ele alınarak incelenecek görsellik anlayışı, Rönesans'ı belirli bir zaman ve yer bağlamından öte kültür olarak incelemeyi de amaçlar. Bu dersin, uygun biçimde yeniden düzenlenmiş yükümlülüklerle birlikte, lisans düzeyinde alınabilmesi konusunda, bkz HART 311.
SU Credits : 3.000
ECTS Credit : 10.000
Prerequisite : -
Corequisite : -